Vol 7, No 1 (2010)

Vol. 7 No. 1 Maret 2010

Maret 2010

Table of Contents

Articles

M. Efendi Arianto, Arief Daryanto, Bustanul Arifin, Nunung Nuryartono
1-15
Widyastutik Widyastutik, Heti Mulyati, Eka I. K. Putri
16-26
Suharyono Suharyono, Musa Hubeis, Setiadi Djohar, Hartoyo Hartoyo
27-47
Chandra Darma Permana, Alla Asmara
48-58
Rico Rizal Budidarmo, Marimin Marimin, Rina Oktaviani, Noer Azam Achsani
59-69
Erry Ricardo Nurzal, E. Gumbira Sa’id, Heny K. Daryanto, Hartoyo Hartoyo
70-83