Jurnal Fitopatologi Indonesia, Editor. 2019. “Cover Jurnal Fitopatologi Vol. 15 No. 1, Januari 2019”. Jurnal Fitopatologi Indonesia 15 (1). Bogor (ID), i. https://doi.org/10.14692/jfi.15.1.i.